Verbouwing

De bouwkunstenaar organiseert en faciliteert het ontwerpproces bij een verbouwing zodanig dat het bouwkundig, constructief, en installatietechnisch ontwerp van meet af aan goed op elkaar worden afgestemd. Voor elk verbouwingsplan biedt hij creatieve en doeltreffende oplossingen. Een aanvraag omgevingsvergunning die u samen met de bouwkunstenaar opstelt voldoet altijd aan de indieningsvereisten. Een kwalitatief goede en complete aanvraag met nette bouwkundige tekeningen heeft de meeste kans van slagen en wordt daarnaast in veel gevallen versneld afgehandeld door de gemeente.

Verbouwingen beginnen met een uitgebreid gesprek met de opdrachtgever, hierin wordt onderzocht wat precies de vraag is van de opdrachtgever. De opgave wordt vastgelegd in een opdrachtbevestiging, waarin wordt omschreven welke werkzaamheden door Atelier ConstantE uitgevoerd worden. Daarna gaat de bouwkunstenaar aan het werk en begint zijn onderzoek en komt in het Schets Ontwerp (S.O.) met de eerste voorstellen voor een plan.

Na de presentatie van het S.O. worden alle keuzes en opmerkingen die zijn besproken met de klant, meegenomen en verder uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp. Het V.O. is al dichtbij het gewenste plan van de klant. Vervolgens worden de laatste wensen van de klant besproken met de bouwkunstenaar. Daarna worden de technische tekeningen voor de uitvoering en de bouwaanvraag gemaakt. De aanvraag omgevingsvergunning wordt volledig begeleid tot de vergunning er is. De directievoering tijdens de realisatie van het project wordt op urenbasis en op verzoek van de opdrachtgever begeleid.

U kunt voor bouwaanvragen voor bijna elke verbouwing binnen of buiten, groot of klein of welke bouw/interieur opgave dan ook, terecht bij Atelier ConstantE, het atelier waar de bouwkunstenaar werkt. Sinds 2003 heeft de bouwkunstenaar al bijna een honderdtal panden in Amsterdam en Noord-Holland verbouwd. Foto’s van een aantal van deze projecten ziet u hieronder.

Werkzaamheden

  • Bouwkundig ontwerp;
  • Ontwerp van technische tekeningen / digitaal tekenwerk;
  • Ontwerp van detailtekeningen;
  • Invullen van de aanvraagformulieren;
  • Indiening en begeleiding van de aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente;
  • Communicatie met de gemeente;
  • Advisering aan u als opdrachtgever.
Verbouwing NTU
« van 5 »